Nästa artikel

Söktjänsten ”Hitta läromedel” ger pedagoger en tydlig överblick av det stora utbud av läromedel som finns. På så vis kan de enklare hitta de bästa vägarna för att underlätta lärandet för elever med särskilda behov.

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som har samlat läromedel för elever med funktionsnedsättning och elever i behov av särskilt stöd i den nya söktjänsten. Det kan till exempel handla om läromedel som är inlästa eller mer lättlästa.

– ”Hitta läromedel” gör sökandet efter rätt läromedel för varje elev enklare och snabbare. Vår ambition är att tjänsten ska vara ett stöd för pedagoger som både ger kvalitet och sparar tid, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare som har varit med och utvecklat tjänsten, i ett pressmeddalende.

Urvalet av de läromedel som ska finnas med i söktjänsten har gjorts av specialpedagoger inom SPSM, och läromedlen är hämtade från Sveriges läromedelsförlag och Specialpedagogiska skolmyndighetens egen läromedelsproduktion.

Tjänsten fylls kontinuerligt på med nya läromedel, och myndighetens specialpedagoger ser till att det framgår hur de är utformade för att möta elevernas olika behov. 

Annons