Nästa artikel

SPSM har tagit fram ett studiepaketet för att utveckla förståelsen för och kunskap om barns, elevers och vuxenstuderandes olika behov av kommunikationsstöd, AKK.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, lanserade den 7 december ett webbaserat studiepaket för självstudier om AKK.

Syftet med studiepaketet är att utveckla förståelsen för och kunskap om barns, elevers och vuxenstuderandes olika behov av kommunikationsstöd, AKK och skapa kunskap om omgivningens betydelse och hur olika AKK-sätt kan skapa förutsättningar för en tillgänglig och kommunikativ lärmiljö.

Studiepaketet vänder sig i första hand till lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Materialet består av filmade föreläsningar som beskriver begreppet alternativ och kompletterande kommunikation, omgivningens betydelse i kommunikation samt hur olika former av AKK används i kommunikation och samspel mellan människor.

– Materialet ska kunna användas för kompetensutveckling i ett kollegialt lärande som är utgår från de lokala behoven. Det går också bra att ta del av studiepaketet på egen hand, säger Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, Specialpedagogiska skolmyndighetens samordnare för alternativ och kompletterande kommunikation, i ett pressmeddelande.

Annons