Nästa artikel

  • Omslaget till nya boken "Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS" som utkommer i januari.

  • Annelie Karlsson, specialpedagog och rektor, betonar hur viktigt det är att ge svar på de nio tydliggörande frågorna, eftersom barnen ofta inte ställer dem själva.  

  • "Vi har sett de stora personalgrupperna i anpassad grundskola och gymnasieskola eller LSS-verksamheter framför oss när vi har skrivit", säger Helena Molker Lovén.

  • "Det behöver inte vara så svårt att komma i gång med tydliggörande pedagogik", säger Jennie Linde.

Premium Tydliggörande pedagogik kan göra vardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. I den nya boken ”Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS” beskriver författarna grunderna till arbetssättet och ger konkreta tips. Special Nest har intervjuat tre av dem: Annelie Karlsson, Jennie Linde och Helena Molker Lovén.

– Vi har sett alla de stora personalgrupper som arbetar nära eleverna i anpassad grundskola och gymnasieskola eller inom LSS-verksamhet framför oss när vi har skrivit boken. Men samtidigt finns här mycket kunskap som kan passa dem som jobbar i gruppbostäder med vuxna och för personer i ledningsfunktioner, säger Helena Molker Lovén. Helena Molker Lovén är pedagog och utbildare och har tillsammans med Annelie Karlsson, specialpedagog och rektor, Jennie Linde, utbildare och handledare,

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons