Nästa artikel

  • "Det som är bra för någon med funktionsnedsättning är bra för alla. Ingen blir lidande för att pedagogerna ger tydliga instruktioner", säger läraren Ann Lindgren.

  • I boken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning ger författarna konkreta tips på hur lärare kan göra undervisningen och lärmiljön mer tillgänglig för alla.

Premium På vuxenutbildningarna studerar unga som har hoppat av gymnasiet och vill få en ny chans, nyanlända med språklig sårbarhet och många som tidigare av olika skäl har misslyckats i skolan. Därför är tydliggörande pedagogik viktigt även för vuxna, anser läraren Ann Lindgren, en av författarna till boken ”Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning”. Special Nest har intervjuat henne.

Ann Lindgren är gymnasielärare och författare med erfarenhet från psykiatrin i Stockholm, där hon bland annat har varit en av initiativtagarna till ett stort utbildningsprojekt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har hon tillsammans med författarkollegorna Annelie Karlsson, David Edfelt och Lena W Henriksson skrivit boken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – ett specialpedagogiskt perspektiv. De har tidigare i olika konstellationer skrivit flera böcker om tydliggör

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons