Nästa artikel

  • Malin Reuterswärd och Cajsa Jahn har båda lång erfarenhet av att arbeta med barn som har autism och adhd.

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten. 

  • Omslaget till boken. 

Premium När lärare pratar med elever kan de hoppas att kommunikationen leder till en ömsesidighet, men ibland faller det platt. Då behöver de vuxna fundera på hur de gör. I nya boken ”Samtalsmetoder i skolan – förstå och nå fram till dina elever” erbjuder pedagogerna Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd konkreta redskap för bättre samtal.

Vuxna pratar för mycket när de vänder sig till barn och det gäller både i undervisning och i samtal, anser författarna till nya boken Samtalsmetoder i skolan – förstå och nå fram till dina elever. Eftersom vissa elever har svårt att ta till sig muntlig information kan det fungera bättre med visuellt stöd. Därför har pedagogerna Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd samt psykologen David Edfelt skrivit en bok som fokuserar på samtalsmetoder som även omfattar bilder och symboler. Bok

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons