Nästa artikel

  • David Edfelt, Anna Sjölund, Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd har skrivit Få familjen att funka, för att hjälpa familjer att få en mer hanterbar och harmonisk vardag. 

  • Få familjer att funka innehåller konkreta tips på tydliggörande pedagogik i hemmet.

  • Att visualisera sociala situationer genom ritprat kan underlätta förståelsen av samspel för barn med npf. Illustrationen är gjord av Airi Iliste.
  • En flyttsituation kan vara glasklar för föräldrarna men har många moment som kan tydliggöras för barnen genom bildstöd. Illustrationen är gjord av Airi Iliste.
Premium Alla barn kan ibland missförstå andra eller misslyckas med att kontrollera sina impulser, men vissa barn misslyckas ständigt. Detta kan orsaka både familjekonflikter och semesterkatastrofer. Då behöver föräldrarna bli ”tydliggörare” och erbjuda barnen konkreta strategier. Special Nest har intervjuat psykologen David Edfelt och läraren Cajsa Jahn som har skrivit ”Få familjen att funka”, en praktisk handbok fylld av tips för en bättre vardag.

– Vi ser att vissa familjer har det otroligt tufft för att ett eller flera av deras barn inte har utvecklat de färdigheter och förmågor som jämnåriga barn har. Då får både barn och föräldrar kämpa väldigt mycket, säger David Edfelt. – Alla barn utvecklas i sin egen takt och befinner sig någon gång i en situation där de stöter på problem, så de flesta föräldrar kan nog känna igen sig i våra beskrivningar, säger Cajsa Jahn. David Edfelt är psykolog och Cajsa Jahn är

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons