Carola Björk

Metoder
Att göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för barnet. Det är en kort beskrivning av syftet med metoden tydliggörande pedagogik, som kännetecknas...
Metoder
Kartlägg problematiska beteenden och ta fram långsiktiga lösningar för att öka personens livskvalitet. Det är en kärnfull beskrivning av budskapet...
Annons
Metoder
Motiverande samtal är ett effektivt sätt att locka fram motivation till förändring. Men för personer med NPF behövs mindre prat och mer pedagogiska...