Carola Björk

Skola
Lärare behöver kunna förstå elevers funktionsförmågor, kartlägga deras svårigheter och hitta rätt anpassningar. Det menar läraren Ann Lindgren...
Liv & Hem
Alla barn kan ibland missförstå andra eller misslyckas med att kontrollera sina impulser, men vissa barn misslyckas ständigt. Detta kan orsaka både...
Annons
Hjälpmedel
Funkarna är tio färgglada figurer som ska underlätta samtal med och ge en röst åt barn i åldrarna tre till nio år. Det nya hjälpmedlet bygger på...
Metoder
Att göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för barnet. Det är en kort beskrivning av syftet med metoden tydliggörande pedagogik, som kännetecknas...
Annons
Metoder
Kartlägg problematiska beteenden och ta fram långsiktiga lösningar för att öka personens livskvalitet. Det är en kärnfull beskrivning av budskapet...
Metoder
Motiverande samtal är ett effektivt sätt att locka fram motivation till förändring. Men för personer med NPF behövs mindre prat och mer pedagogiska...