Nästa artikel

  • Psykologen David Edfelt.

  • Läraren Ann Lindgren.

  • I boken för lärare ligger fokus på de förmågor elever behöver ha för att klara skolan, men också på specialpedagogiska perspektiv, kartläggning och anpassningar.

  • I materialet för handledare och skolledning betonas att skolutveckling tar tid, men att det kan gå snabbare med välfungerande strukturer.

Premium Lärare behöver kunna förstå elevers funktionsförmågor, kartlägga deras svårigheter och hitta rätt anpassningar. Det menar läraren Ann Lindgren och psykologen David Edfelt som tillsammans med kollegor har skrivit de nya böckerna ”Specialpedagogik i skola & klassrum”, en för lärare och en för skolledare. I en intervju med Special Nest beskriver de hur Kollen-modellen kan bidra till ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt i skolan.

– Lärare saknar kunskap om npf och nedsatta funktionsförmågor. De är frustrerade medan eleverna far illa. Därför behöver lärare och skolledare förståelse inför vad det är som inte funkar för eleverna i skolan och verktyg för att göra något åt det, säger Ann Lindgren. – Många elever når inte målen i skolan, det handlar både om elever som har någon npf och om elever som har svårt med inlärningstakten. Vi är övertygade om att fler skulle nå målen om de fick hjälp o

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons