Nästa artikel

  • "Att fokus blev på autism och adhd beror på att det efterfrågats mycket om en handbok för just den här målgruppen", säger Annelie Karlsson.

Premium För elever med npf kan gymnasiet bli en prövning. Men med rätt motivation, tydlighet och samverkan kan personalen förbättra elevernas möjligheter att klara av denna viktiga skolgång. Special Nest har pratat med specialpedagogen Annelie Karlsson som är aktuell med boken ”Autism och adhd i gymnasiet: Tydliggörande pedagogik”.

Annelie Karlsson har skrivit boken tillsammans med psykologen David Edfelt, gymnasieläraren Ann Lindgren och beteendevetaren Anna Sjölund. – Eftersom gymnasiet ställer helt andra krav än grundskolan upplevde vi att det har saknats en bok med fokus på just gymnasiet, säger Annelie Karlsson. Exempel på svårigheter för personer med adhd och autism kan vara bristande koncentrationsförmåga och att det kan vara svårt att strukturera och planera sin dag. – När du börjar gymnasiet så

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons