Nästa artikel

  • Annelie Karlsson vill lyfta fram fritids viktiga roll för hela skoldagen, men slåss också för rätten för alla att bära keps – ett underskattat hjälpmedel.

Premium Fritidshemmen bör vara en trygg och utvecklande plats för alla elever, även för dem som är i behov av särskilt stöd. Därför behöver också fritidspersonal ha kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande och anpassningar. Det menar Annelie Karlsson, specialpedagog och författare, som i sin nya bok ”Specialpedagogik för fritids” lyfter fram fritids viktiga roll under skoldagen. Special Nest har intervjuat henne.

– Barn med funktionsnedsättning tar ut sig när de försöker orka med vardagen. De vill vara som andra barn och hinna med i samma tempo, samtidigt som de ska kompensera för olika bristande förmågor. Det höjer stressnivåerna, så de behöver mycket återhämtning, annars kan det leda till utmattning och skolfrånvaro, säger Annelie Karlsson till Special Nest. Annelie Karlsson är i grunden lärare, specialpedagog och rektor med lång erfarenhet av elever med särskilda behov. Idag är h

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons