Nästa artikel

Premium Öka chansen för samtliga elever att lyckas i skolan genom att använda kartläggningar som involverar all skolpersonal och som fokuserar på elevers förmågor – inte diagnoser. Det berättar specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som är aktuella med boken ”Elevhälsa med kartläggning som verktyg”.

Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell har båda lång erfarenhet av skolans värld och har under flera år arbetat tillsammans på den centrala elevhälsan i Västerås. När Special Nest möter dem för en intervju över Teams berättar de att båda har erfarenhet av att länken mellan fritidspedagoger, elevhälsa och lärare inte alltid fungerar. – Specialpedagogen har ibland upplevt att elever med utmaningar är något som lagts på dem att lösa, säger Anna Morell. – Och sam

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons