Nästa artikel

  • Omslaget till nya boken som specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell har skrivit.

  • Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell vill uppmärksamma elevassistenternas insatser. Det finns idag 21 000 elevassistenter inom den svenska skolan.

Premium Elevassistenter kan ibland sakna pedagogisk utbildning och ofta ha en otydlig yrkesroll. Samtidigt förväntas många elevassistenter hjälpa elever med utmaningar i skolan, kanske till följd av neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Med en ny bok vill specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell uppmärksamma elevassistenternas viktiga insatser och stötta denna snabbt växande yrkesgrupp.

För ett antal år sedan fick specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell i uppdrag av Stockholms stad och Komptensutvecklingsinstitutet att hålla i en utbildning för att stärka kunskapen hos elevassistenter – en ibland lite bortglömd men snabbt växande yrkesgrupp inom den svenska skolan. Under utbildningens gång fick de ta del av elevassistenternas erfarenheter, något som inspirerade duon till att skriva den nyligen släppta boken ”En elevassistents dilemman”. I korthet är s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons