Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • "Vi vet inte så mycket om hur elevassistenter arbetar eller hur deras insatser faller ut i Sverige", säger skolforskaren Henrik Lindqvist.

Premium Inom den svenska skolan jobbar en stor grupp elevassistenter – men många av dem saknar pedagogisk utbildning och tydligt definierade arbetsuppgifter. En färsk forskningsöversikt från Linköpings universitet visar till och med att elever som får omfattande stöd av elevassistenter riskerar att lära sig mindre än andra. Special Nest har intervjuat Henrik Lindqvist, en av forskarna bakom studien.

Det fanns 2018 närmare 20 000 elevassistenter inom den svenska skolan, vilket är fler än antalet fritidspedagoger. Elevassistenter har ofta fria roller och varierande arbetsuppgifter, men inte sällan fungerar de som pedagogiska extraresurser för en eller flera elever som är i behov av särskilt stöd, kanske till följd av en neuropsykiatrisk diagnos som adhd eller autism. En enkätundersökning från riksförbundet Attention har till exempel visat att över en fjärdedel av deras målgru

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons