Nästa artikel

  • Omslaget till boken Pedagogisk takt.

  • Birgitta Altun arbetar sedan många år tillbaka som lärare på en resursskola för elever med autismspektrumtillstånd.

  • Anna Ehrlin är professor i pedagogik och redaktör för boken Pedagogisk takt.

  • Genrebild. Tankfull lärare.

Premium Genom att vara lyhörd och flexibel under lektioner kan lärare stärka relationen till sina elever och skapa ett bättre undervisningsklimat. Det menar författarna bakom boken ”Pedagogisk takt”. Special Nest ringde upp lärarna Anna Ehrlin och Birigtta Altun för att ta reda på mer om pedagogisk taktkänsla och hur det kan fungera i praktiken.

De flesta lärare har troligtvis någon gång haft lektionspass där situationer har uppstått som har gjort att deras undervisning, hur noggrant den än har planerats, inte alls har blivit som de hade tänkt sig. Kanske har det varit svårt att fånga elevernas intresse, kanske har det uppkommit något som eleverna hellre har velat prata om. Tillfällen som dessa är exempel på när lärare har användning av en pedagogisk taktkänsla. I boken Pedagogisk takt beskrivs hur pedagogisk taktkänsl

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons