Nästa artikel

Vilka inlärningssvårigheter innebär språkstörning? Det tas upp i Hjärnpoddens tjugotredje avsnitt.

Birgitta Bäckström arbetar som specialpedagog med inriktning på tal, språk och kommunikation med ett långt professionellt liv bakom sig i de här frågorna. Birgitta har arbetat på SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) med just språkstörning. I avsnitt 23 av Hjärnpodden diskuterar hon tillsammans med Kristina Bähr flera strategier man kan pröva i en lärsituation med ett barn eller elev med språkstörning.

De pratar även om andra svårigheter elever med språkstörning behöver få hjälp med, exempelvis sociala situationer då en bristande språklig förmåga ofta leder till fler missförstånd och det i sin tur kan skapa fler konflikter eller undandragande.

De här eleverna behöver ofta mer pedagogiskt stöd och socialt stöd under längre tid för att kunna lyckas i sitt skolarbete på ett optimalt sätt för sin förmåga, enligt Birgitta Bäckström.

Annons