Nästa artikel

  • "Vid alla tillstånd av hjärntrötthet har man svårt att vara fokuserad, svårt att hantera många saker samtidigt och svårt att vara i miljöer med många intryck. Detta har personer med npf och exempelvis hjärnblödning gemensamt", säger forskaren Birgitta Johansson.

  • Birgitta Johansson är docent och specialist i neuropsykologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Premium Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras förmåga kan förhindra att de blir sämre. Metoden kan även användas i energibesparande syfte för patienter med neuropsykiatriska diagnoser, berättar forskaren Birgitta Johansson för Special Nest.

Hjärntrötthet är ett tillstånd som uppstår som en konsekvens efter traumatiska skallskador, stroke och många andra sjukdomar eller tillstånd som påverkar hjärnan, däribland autismspektrumdiagnos och adhd. Forskningsmässigt vet man att det mellan de olika diagnosgrupperna finns en likartad problematik symptommässigt, men att svårigheterna samtidigt är individuella och varierar mycket från person till person. Exakt vad hjärntrötthet hos personer med npf beror på, finns det i dags

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons