Nästa artikel

  • "Lärarnas förändrade förväntningar på eleverna påverkar även elevernas resultat. Självförtroendet har stigit hos båda parter", säger Lena Johansson, specialpedagog och chef för elevhälsan på grundskoleförvaltningen i Borås stad.

Premium Kurser i npf för personalen och en ny organisation för att möta elevernas behov. Det var två viktiga ingredienser i Borås kommuns framgångsrika npf-projekt – vilket ledde till ökad närvaro och förbättrade resultat för eleverna.

Målet med det så kallade AST-projektet var att elever med autismspektrumdiagnos som Borås stad tidigare köpte platser till i andra kommuner, skulle kunna få sin undervisning i hemkommunen. Samtliga grundskolor i staden fick en baskunskap om anpassningar, nivå 1, som innebär förståelse för vad autism är och hur det påverkar personen ifråga, för att kunna tillämpa lämpliga pedagogiska strategier. Tre högstadie- och tre mellanstadieskolor utsågs till så kallade nivå 2-skolor oc

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons