Nästa artikel

En nationell studie i Australien visar att bristande kompetens hos lärare gör det svårare för barn med autism i skolan.

För att optimera undervisningen av elever inom autismspektrat, och ta reda på vilka hinder som möter elever med autismspektrumdiagnos i klassrummet, har australiska Autism CRC Education Research Program utfört en nationell surveyundersökning där 1 468 lärare, autismspecialister, föräldrar och elever. Undersökningen är den första i sitt slag i Australien.

– Vi vet att många barn med autism kan få framgångsrika vuxna liv, förutsatt att autismspecifika strategier är implementerade för att möjliggöra att barnet har tillgång till studieplanen och skolmiljön, säger professor Suzanne Carrington, ledare för projektet.

Brist på kompetens inom autismspektrat pekas ut som en nyckelfaktor i studien, vilken hindrade elever med diagnos från att tillgodogöra sig skolan.

Nu vill Autism CRC Education Research Program göra undervisningen mer autismvänlig och ge landets lärare en djupare insyn i autism. Detta kommer att ske genom ett nära samarbete mellan professionell vårdpersonal med kopplingar till organisationen och lärare över hela landet.

– Barn inom autismspektrat har en högra grad av utanförskap i skolan eftersom deras sociala och akademiska behov inte blir förstådda eller stöttade, säger Suzanne Carrington.

Annons