Nästa artikel

  • "Tyvärr lyfts metoden differentierad undervisning fram på bred front i svensk skola idag, trots att den saknar vetenskapligt stöd", säger skolforskaren Agneta Gulz.

Premium Delar av undervisningen i svenska skolan saknar vetenskapligt stöd, enligt Agneta Gulz. Hon är professor i kognitionsvetenskap och tillsammans med två forskarkollegor dömer hon starkt ut 7 trender i skolan, däribland differentierad undervisning. När Special Nest ringer upp förklarar hon varför och lyfter istället fram evidensbaserade metoder som gynnar alla elever, inte minst elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism.

– Vissa delar av undervisningen i den svensk skolan bygger på trender och ovetenskapliga myter. Vi dömer ut de här trenderna för att de drivits så långt i svensk skola, visst finns de i andra länder, men ingenstans har de drivits så hårt som här. Samtidigt vet vi idag utifrån samlad forskning vilka metoder som fungerar bäst för alla elever, säger Agneta Gulz. Agneta Gulz är professor i kognitionsvetenskap med inriktning på lärande och undervisning vid Lunds universitet och Li

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons