Nästa artikel

  • Camilla Nilvius är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet. Hon har över 25 års erfarenhet som klasslärare och speciallärare i årskurs F–3.

Premium Den senaste PISA-rapporten avslöjar en tydlig nedgång i svenska niondeklassares läsförståelse. Den bokaktuella pedagogikforskaren Camilla Nilvius menar att undervisningsmodellen Response to Intervention (RTI) kan vända den negativa trenden. ”RTI bygger på tidig upptäckt och tidig hjälp – men i den svenska skolan gör vi tvärtom eftersom vi har flest åtgärdsprogram och specialpedagoger i årskurs 9”, säger hon till Special Nest.

Språkliga färdigheter är viktiga i både skolan och arbetslivet. Men i den senaste PISA-rapporten, som är en globalt genomförd kunskapsmätning, framkom att svenska niondeklassares läsförståelse har sjunkit tillbaka kraftigt och nu befinner sig på samma nivå som 2012 – då Sverige uppnådde sitt sämsta PISA-resultat någonsin. Samtidigt visar forskning att så många som 15 procent av grundskoleeleverna i Sverige inte uppnår behörighet till gymnasiet, och det gäller inte minst el

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons