Nästa artikel

  • Omslaget till boken.

  • Genrebild. Flickan på bilden har inget att göra med innehållet i texten.

Premium Språklig förmåga kan vara livsavgörande och under 2000-talet försämrades svenska elevers läs- och skrivförmåga. Hur ska denna trend vändas? En ny antologi försöker lotsa lärare, speciallärare och logopeder rätt. Special Nest listar 10 intressanta punkter ur ”Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierande behov”.

Kraven på språkfärdigheter är höga både i skolan och arbetslivet. Pressen har ökat ytterligare genom att barn och ungdomar umgås genom sociala medier. Svag språklig förmåga är inte ovanligt vid npf-diagnoser och förknippas med sämre mående och livskvalitet. Så hur ska skolan jobba med den här stora elevgruppen med heterogena behov? Antologin Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierande behov tar grepp om frågan. 15 kapitel avhandlar allt från kartläggningar till ut

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons