Nästa artikel

  • "Alla knäcker inte läskoden lika snabbt, för vissa krävs det mycket tid och stor tydlighet", säger Susanne af Sandeberg som har skrivit en bok om Wittingmetoden.

  • I nya boken beskrivs metoden steg för steg för att visa hur ominlärning kan gå till för både barn och vuxna.

  • Genrebild. Pojken har inget att göra med innehållet i texten.

Premium Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som pedagogen Maja Witting började utveckla på 1940-talet. Syftet är att steg för steg hjälpa elever att övervinna läs- och skrivsvårigheterna genom att lösa problemen från grunden. Metoden lärs idag inte ut på lärarutbildningarna, så för att den inte ska falla i glömska har pedagogen Susanne af Sandeberg skrivit en ny introduktionsbok. Special Nest har intervjuat henne.

– I slutet av 90-talet lyssnade jag på en föreläsning där universitetslektor Anita Hjälme, som varit kollega med Maja Witting, berättade om en vuxen man som hade lärt sig läsa. Det kändes så hoppfullt att det aldrig är för sent att lära sig läsa och jag såg stora möjligheter för många ungdomar, så jag fördjupade mig i Wittingmetoden, säger Susanne af Sandeberg. Susanne af Sandeberg är ämneslärare med en filosofie magister inom området läs- och skrivsvårigheter och h

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons