Nästa artikel

Snart lanseras en ny forskningsbaserad metod, utvecklad av det svenska företaget Optolexia, för att upptäcka elever med dyslexi i ett tidigt skede.

Metoden bygger på screening och innebär att eleven får genomföra ett så kallat RAN-test och läsa en-två texter på en datorskärm. Texterna är korta och utprovade för respektive årskurs. Skärmen i sin tur är utrustad med en inbyggd teknik som utan att påverka elevens läsupplevelse registrerar elevens ögonrörelser. Efter screeningen, som tar cirka tre minuter, analyseras resultatet för varje enskild elev som skolan sedan får ta del av.

”Med vår metod går det snabbt att identifiera elever vars läsförmåga ligger markant under normen (10:e percentilen) och därmed behöver följas upp eller eventuellt utredas för dyslexi. Vi ställer ingen diagnos men sätter fokus på elever med lässvårigheter och tillhandahåller en konkret, kvantitativ och statistiskt välbyggd bedömning att utgå ifrån. Med en träffsäkerhet på 95 procent redan under de första skolåren kan elever i riskzonen för dyslexi tidigt identifieras samtidigt som elever utan läs- och skrivsvårigheter kan uteslutas.” skriver företaget på sin hemsida.

Kategorier: 
Forskning
Annons