Nästa artikel

Barn och ungdomar med en NPF-diagnos har många gånger ett rikt inre liv. Det kan dock vara svårt att kunna uttrycka sig, ibland muntligt, men framförallt i text. Det här ställer till det i skolan då lärare idag kräver textframställning i de flesta ämnen.

Google släpper nu sin röstinmatningsfunktion till Google Docs. Verktyget hjälper eleven kan diktera, alltså prata in, det eleven vill ha i sin text utan att behöva skriva det själv. Johanna Kristensson är logoped och driver bloggen logopedeniskolan.se, hon har gjort ett Youtubeklipp som förklarar hur verktyget fungerar och menar att verktyget har sina brister man kan fungera som hjälp för många elever.

– Jag tror att röstinmatning skulle kunna fungera som ett verktyg för en del av de elever som har svårt att uttrycka sig i skrift, men som muntligt klarar det bra. Många elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter låter ibland bli att skriva ord som är svårstavade. Genom att säga ordet så skrivs det automatiskt åt dig, säger hon.

Den nya funktionen heter Röstinmatning och hittas under verktygsmenyn. En fördel är alltså att eleven eller läraren inte behöver installera något för att kunna använda verktyget.

– Det krävs emellertid en hyfsad god artikulation och egentligen behöver man klara av att prata i ”skrift”, säger Johanna Kristensson.

Det kan ändå vara värt ett försök för att underlätta textframställningen. Det enda du behöver är ett Googlekonto.

– Det skadar ju inte att testa och se, men det kan behövas lite inträning som det gör med de flesta nya verktyg, säger Johanna Kristensson.

Kategorier: 
Skola
Annons