Nästa artikel

  • Johanna Jaara Åstrand är ordförande på Lärarförbundet.

  • Genrebild.

Premium Den S-ledda regeringen vill ändra skollagen för att skapa mer trygghet och arbetsro i skolan – och i förlängningen bättre studieresultat. Lärare ska få utökade befogenheter att "vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder" för att avvärja våld. Men flera av förslagen imponerar inte på Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Två rapporter av Lärarförbundet från 2021 visade att en hög andel av lärarna uppger att de utsätts för hot och våld i skolan. Problemen påverkar studieron i klassrummen och gör att var femte lärare funderar på att ge upp yrket. I den lagrådsremiss som regeringen lämnade över till lagrådet i februari och som ska träda i kraft den 1 augusti i år finns ett antal punkter som är tänkta att i större utsträckning ge alla elever samma grundförutsättning för lärande och utveckl

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons