Nästa artikel

Drygt hälften av speciallärarna och specialpedagogerna går i pension inom tio år.

Siffror från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund visar att 51 procent av speciallärarna och specialpedagogerna är över 55 år. Det innebär att de är i pensionsålder om tio år. Det skriver tidningen Specialpedagogik

Enligt Helen Burman, ordförande i Lärarförbundets referensorgan för dessa yrkesgrupper, är det för dåliga villkor på vidareutbildningen, som innebär 1,5 års studier utöver grundutbildningen som lärare.

– Kommunerna måste se till att det löner sig att skaffa denna efterfrågade kompetens, både genom bibehållen lön under studierna, och efteråt i form av lönehöjning, säger hon till Specialpedagogik.

Men Lars Svensson, ombudsman på Lärarförbundet menar att det finns en naturlig förklaring till att speciallärarna är äldre.

– Först blir du lärare, sedan speciallärare eller specialpedagog. Rimligen är du då äldre.

Regeringen har kommit med flera initiativ för att få fler speciallärare. Bland annat ökas platserna på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna.

Annons