Nästa artikel

  • "Kunskaper om npf-diagnoser är en av frågorna som behöver lyftas på lärarutbildningarna", säger Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas riksförbund.

  • "Kunskaper om npf-diagnoser är en av frågorna som behöver lyftas på lärarutbildningarna", säger Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas riksförbund.

Premium Önskemål om reformerad lärarutbildning med fokus på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lyser med sin frånvaro. I alla fall när Lärarnas riksförbund debatterar om vad som ska prioriteras för skolan. Special Nest intervjuar Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas riksförbund, och ber henne berätta varför.

Åsa Fahlén kommenterar regeringens satsning på skolan i en debattartikel i tidningen Göteborgs-Posten den 9 september. I artikeln presenterar förbundet fem reformförslag som skulle kosta staten 7 miljarder kronor, alltså hälften av regeringens reformutrymme för skolan. Bland annat föreslås mer investeringar i lärare i utanförskapsområden och att lärarlönelyftet breddas. Men inget av förslagen innebär riktade satsningar mot gruppen elever med särskilda behov, exempelvis barn me

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons