Nästa artikel

  • Forskaren Sissela Nutley är kritisk mot kraven i skolans nya läroplan som börjar att gälla till hösten.

  • Genrebild. Flickan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Många elever med neuropsykiatriska diagnoser går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Under hösten börjar nya läroplaner och betygskriterier att gälla, men från forskarvärlden kvarstår kritiken om att den svenska skolan fortsätter ställa för höga krav på eleverna. "Det som står skrivet i kunskapskraven, att man ska föra resonemang kring olika saker, blir för många jämförelser att hålla i arbetsminnet", säger forskaren Sissela Nutley till Special Nest.

Skolan är för tuff för många barn med neuropsykiatriska diagnoser. Forskning från Karolinska Institutet ger en dyster fingervisning – en hög andel av barnen med autism uppnår inte kunskapsmålen i ett eller flera kärnämnen. Och jämfört med övriga EU har Sverige den högsta andelen elever som går ut skolan utan fullständiga betyg – många menar att förklaringen är att betygskriterierna är för högt ställda. Kritiken är utbredd – och inte ny. Skolverkets generaldirekt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons