Nästa artikel

  • "Det är en katastrof och verkligen illa att en fjärdedel av alla med npf slås ut ur det svenska skolsystemet", säger Anki Sandberg, ordförande på Riksförbundet Attention.

  • "Vi behöver få en samlad lägesbild och kunna följa frånvaroutvecklingen i skolan över tid", säger skolministern Lotta Edholm (L).

Premium En ny rapport från Riksförbundet Attention vittnar om ett svårt läge i skolan för elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd. Många föräldrar uppger att deras barn är frånvarande en betydande del av undervisningstiden och att npf-kunskapen i skolan brister. För att få bukt med den kritiska situationen efterfrågar Attention bland annat nationell frånvarostatistik och obligatorisk npf-kunskap på rektorsutbildningen.

Många elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism har hög frånvaro och når inte kunskapsmålen i skolan, vilket Special Nest har skrivit om återkommande, bland annat här och här. Riksförbundet Attentions nya enkätundersökning, som har besvarats av 2700 föräldrar, är ytterligare ett vittnesmål om den svåra skolsituationen för elever med npf. Här är några röster ur rapporten: ”Dottern har inte varit i skolan på 2 år. Även om hon inte är i skolan präglas te

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons