Kristian Pohl/Regeringskansliet

Skola
Regeringen föreslår att elever med problematisk frånvaro ska kunna erbjudas distansundervisning. ”Detta kan minska kunskapsluckorna som har uppstått...
Skola
Den bristande npf-kompetensen i skolan är en omdebatterad fråga. För två år sedan presenterade bland annat Karolinska institutet en studie som visade...
Annons
Landsting
Nu ska användandet av tvångsåtgärder som fastspänning och isolering minskas inom den barnpsykiatriska slutenvården, enligt ett förslag från regeringen....