Nästa artikel

  • Matilda Ernkrans (S) är minister för högre utbildning och forskning.

  • De nya reglerna om ökat npf-fokus inom lärarutbildningarna börjar att gälla från och med hösten 2021.

  • Ann-Kristin Sandberg är förbundsordförande för riksförbundet Attention.

Premium Den bristande npf-kompetensen i skolan är en omdebatterad fråga. För två år sedan presenterade bland annat Karolinska institutet en studie som visade att majoriteten av lärarna saknade kunskaper om npf. Nyligen kom regeringen med ett förslag om ökat fokus på npf-kompetens inom landets lärarutbildningar.

– Man räknar med att ett till två barn i varje klass har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dessa barn måste lärarna ha kompetens att kunna möta, både för lärarnas skull men framförallt för att alla barn i svensk skola ska ha förutsättningar att klara av sin skolgång, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, till Special Nest. Matilda Ernkrans berättar att förslaget innebär nya examensmål i lärarutbildningarna, vilket ren

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons