Nästa artikel

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer och yrkesverksamma inom området. Ann-Kristin Sandberg är förbundsordförande och drivs av frågan att alla ska få den vård och stöd de behöver.

Ann-Kristin Sandberg är förbundsordförande för riksförbundet Attention. Hon har varit aktiv i förbundet sedan 2001. Hennes drivkraft är att alla medlemmar i förbundet ska få bättre vård och stöd.

– Många kontaktar oss för att de inte får rätt hjälp. Det leder till att människor blir sjukskrivna, får dålig ekonomi och svårt att få ett fungerande liv.

Många medlemmar hör också av sig för angående brist på stöd i skolan.

– Våra undersökningar visar att en välfungerande skola betyder allra mest. Vi använder devisen ”kunskap gör skillnad” och vill att stödet ska sättas in tidigare och vara mer individuellt anpassat.

 

Skolkampanj för att sprida kunskap
Under hösten satsar Attention på en skolkampanj som de kallar ”Eleven är inte problemet”.

– Vi inom Attention får dagligen höra vittnesmål från våra medlemmar om brister i skolan. Hjärtskärande berättelser om hur avsaknaden av rätt typ av stöd gör att eleven med NPF mår psykiskt dåligt, inte vill gå till skolan eller ännu värre en dag slutar gå till skolan helt. Genom denna kampanj vill vi sprida kunskap om våra barns behov och situation och uppmana ansvariga att agera. Vi kallar kampanjen för "Eleven är inte problemet", eftersom vi ser det som de vuxnas ansvar att anpassa skolan så att det fungerar för alla barn.

Att skolan fungerar betyder också mycket för att föräldrar ska känna sig trygga och kunna gå till sina jobb.

– BUP och andra vårdenheter behöver också informera och utbilda föräldrar så man kan få en fungerande vardag runt barnet med NPF, säger Ann-Kristin Sandberg.

 

Lång väg kvar till tillräcklig kunskap
Attention har funnits i 15 år. Den största framgången som Ann Kristin Sandberg ser är erkännandet av ADHD som funktionsnedsättning. Det utmynnade i att Socialstyrelsen hösten 2014 presenterade ett nationellt kunskapsstöd.

– Vi uppvaktade Socialstyrelsen i nästan tio år för att åstadkomma det, säger hon.

Men Ann-Kristin Sandberg säger att det fortfarande är lång väg kvar innan samhällets kunskap är tillräcklig.

– Även om fler har hört talas om autism idag, så saknas riktig förståelse.

Det är just det som Attention vill jobba för. Ann-Kristin Sandberg menar att nationella utbildningssatsningar är det som krävs för ökad kunskap.

 

Mer resurser och större inflytande
Attention har ett intressepolitiskt program där de bland annat lyft fram forskning om hjärnan, både generellt och med inriktning mot NPF och forskning inom psykosociala området med inriktning mot NPF.

– Vi tycker också att mer resurser bör satsas på att öka spridningen av forskningsresultat och implementering. Dessutom bör personer med egen erfarenhet och anhöriga ges förutsättningar att medverka i forskningen.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons