Nästa artikel

Lite har hänt i skolan under de senaste fyra åren när det kommer till barn med NPF i behov av särskilt stöd. Det visar Riksförbundet Attentions senaste föräldraundersökning.

Riksförbundet Attention genomför regelbundet en enkätundersökning bland sina medlemmar. I år har 1707 föräldrar till barn med NPF har svarat. Av de svarande uppger 73 procent att barnet fått något slags stöd eller anpassning, men av dem uppger ungefär 3 av 10 att insatserna fungerar mindre bra eller dåligt, vilket ligger på samma nivå som i de två senaste mätningarna 2011 och 2013. På fyra år har det alltså inte skett någon märkbar förbättring kring situationen i skolan.

– Trots ett ökat fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så verkar förbättringarna för eleverna dröja, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention i ett pressmeddelande. Att så många är missnöjda med de insatser som ges anser vi också alarmerande. Resultatet visar att det behövs ett nationellt kunskapslyft för att rusta skolorna.

 

Annons