Nästa artikel

  • "Med denna utbildning kan ledaren förhoppningsvis bemöta individen på ett bättre sätt. En stor del handlar om att lära känna individen. Jag tänker också att tränare som har den här kunskapen kanske har en öppnare inställning till npf", säger Aila Ibanez Mengüc.

  • Aila Ibanez Mengüc är verksamhetsutvecklare för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Premium Trots att rörelse och gemenskap är viktigt för unga med npf, så är det relativt få som styr mot idrottslokalen efter skoldagens slut. Nu ska en ny utbildning ge svenska idrottsledare mer kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Målsättningen är att fler barn och ungdomar med npf ska bli en del av och stanna kvar i idrottsrörelsen.

Vid första anblick ser siffrorna helt okej ut. Hälften av alla barn med npf inom ålderspannet tio till tolv år idrottade regelbundet 2016, enligt siffror från Riksförbundet Attention. Det hade ju kunnat vara värre i denna värld med frestande skärmar. Men en jämförelse med Riksidrottsförbundets generella siffror visar att uppemot 80 procent av alla barn i åldern 6 till 12 år idrottar. Med andra ord ligger unga med npf under snittet. – Att röra sig är livsviktigt för alla, men e

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons