Nästa artikel

Riksförbundet Attention har påbörjat ett treårigt projekt med namnet ADHD på jobbet för att stärka positionen för vuxna med adhd på arbetsmarknaden – både arbetssökande och människor på arbetsplatser.

Projektet syftar till att ge tips, råd och självhjälpsstrategier i vardagen och att inspirera arbetsgivare att se personer med adhd som en resurs på arbetsplatsen.

– Många människor med adhd skulle fungera och klara av sin vardag om de bara fick tillgång till enkla anpassningar. Man skulle kunna förebygga psykisk ohälsa och undvika sjukskrivningar om arbetsgivarna fångade upp personerna tidigare. Men det saknas idag kunskap om hur man ska göra det, säger projektledare Maria Petersson till riksförbundet attentions hemsida.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Projektet finansieras av av Allmänna Arvsfonden. 

 

Källor:

http://attention-riks.se/varaprojekt/pagaende-projekt/adhd-pa-jobbet-pro...

http://attention-riks.se/2015/11/nagra-fragor-till-maria-petersson-proje...

 

Annons