Nästa artikel

  • Ett öppet kontorslandskap kan vara en ansträngande arbetsmiljö för den som har svårt att filtrera alla intryck, men avgränsande skärmar mellan skrivborden kan hjälpa.

Rapporten “ADHD på jobbet” är ett led i Riksförbundet Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med adhd i arbetslivet. Många efterlyser bättre möjligheter till återhämtning mellan arbetspassen.

I september 2015 påbörjades projektet “ADHD på jobbet”. Riksförbundet Attention driver projektet i samarbete med bland andra Misa, en privatdriven omsorgsverksamhet som hjälper personer med funktionsnedsättningar att få anställning eller praktik.  

Attention-medlemmar med diagnoserna adhd eller add har besvarat arbetsrelaterade frågor med diagnoserna i fokus. Både arbetssökande och yrkesarbetande har fått besvara frågor. Dessa har sammanställts och resultaten finns redovisade i rapporten “ADHD på jobbet”.

Många pratar om de positiva effekterna med adhd, som kreativitet, spontanitet och förmåga att tänka snabbt och dra slutsatser. Noterbart är också att så många av de svarande anser att deras adhd- eller add-diagnos är en tillgång i arbetslivet.

 

Riskerar utbrändhet
Frågan är då varför personer med adhd inte har fler toppjobb? Det som verkar dra ner möjligheterna för många är förmågan att koncentrera sig, tåla stress och hålla många bollar i luften under tidspress. Många av de som deltagit i undersökningen svarar också att det är svårt att hinna återhämta sig efter arbetet. En arbetsdag för en person med adhd-diagnos är i regel mycket krävande. Efteråt är han eller hon ofta väldigt trött, vilket gör att det blir ännu svårare att planera och arbeta systematiskt i stället för impulsstyrt. Många riskerar att bli utbrända och i slutändan sjukskrivna.

– Många gasar på hela tiden. Sedan blir man helt slut när man kommer hem. Många blir också trötta för att de har nedsatt förmåga att filtrera. Allt går in, vilket tar energi, säger Maria Petersson, projektledare på Riksförbundet Attention.

 

En stor tillgång
Hon nämner ett exempel från en McDonald’s-restaurang i norra Stockholm där det finns struktur anpassad för personer med adhd-diagnoser.

– Chefen har anställt två personer med adhd. En kille fick börja jobba natt i stället för dagtid för att han ville vara med när det är mer att göra. Där finns en genomtänkt introduktion.

En person med adhd har ofta problem med planering och Maria Petersson betonar att det är viktigt att signalera detta till arbetsgivaren.  

– Svagt eller informellt ledarskap och otydliga strukturer är annat som personer med NPF brukar ha särskilt svårt för.

Carin Blomqvist, enhetschef på Misa, betonar att personer med adhd kan vara en stor tillgång på rätt arbetsplats. Men utan rätt förutsättningar kan det ändå uppstå problematiska situationer.

– Det är viktigt att vara väldigt tydlig och ringa in vad som är problemet för varje enskild person, säger Carin Blomqvist.

 

Viktigt med rätt bekräftelse

Blomqvist berättar vidare att det behövs tydliga överenskommelser och att man lär sig att prioritera rätt.

– Många personer med adhd tar ofta på sig för många arbetsuppgifter, då de får beröm för detta. Man blir kanske glad som arbetsgivare att få en anställd som jobbar mycket, men det håller inte i längden. Ju mer man tar på sig, desto mer beröm får man, men i det långa loppet kanske personen kraschar och blir sjukskriven. Så det är viktigt att ge rätt bekräftelse vid rätt tillfälle.

Carin Blomqvist listar fem saker arbetsgivare som har anställda med adhd bör tänka på:

1. Planera. Organisera veckan och fundera på vad som tar mest energi. Planera in tid för återhämtning.

2. Prioritera. Gör klart vilka arbetsuppgifter som är viktigast.

3. Begränsa. Se till att personen inte tar på sig för mycket. Begränsa arbetsuppgifterna så att personen kan fokusera på rätt saker.

4. Följ upp. Kolla regelbundet att allt fungerar bra. Vad går bra och vad går mindre bra? Eventuellt behöver man anpassa arbetsuppgifterna.

5. Bekräfta. Ge beröm och se personens prestationer.

 

En ren arbetsmiljöfråga
Maria Petersson berättar att Attention och Misa arbetar med att sprida projektet till arbetsgivarorganisationer och fackförbund. De ser det som en fråga om psykisk hälsa på arbetsplatsen, med andra ord en ren arbetsmiljöfråga.

– Vi har planterat det på fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Personer med adhd har en större risk att bli uppsagda eller säga upp sig frivilligt, säger Maria Petersson.

En tydlig och ärlig arbetsgivare som ger sin anställda lagom utmanande arbetsuppgifter, som dessutom är avgränsade, har lättare att på ett framgångsrikt sätt få resultat av sina anställda. Maria Petersson nämner också att öppna kontorslandskap ofta är en mycket ansträngande arbetsmiljö för personer som inte kan filtrera alla intryck.

– Då kan skärmar mellan arbetsstationerna hjälpa, säger hon.

Den som tar del av filmerna som ligger uppe på sidan adhdpåjobbet.se ser att det finns många med adhd som kämpar för att arbeta och må bra – en mycket viktigare kombination än vad många kanske inser.

Förbättringsförslag baserat på rapporten “ADHD på jobbet”

  • Arbetsplatser som anställer personer med NPF ska få kontinuerlig information om hur de kan stötta sina medarbetare.
  • Personer med NPF ska ha rätt till en anpassad arbetsplats, handledning och de hjälpmedel de behöver för att klara av sitt arbete. Arbetsmarknadens parter bör samverka.
  • Det ska finnas ett bidrag för alla extra stödinsatser på arbetet så att det inte kostar mer att anställa en person med NPF.
  • Lönebidraget ska höjas och ändras så att det kommer fler till del och blir mer individanpassat.
  • Arbetsförmedlingens roll nämns också i rapporten. Flera av de medverkande vill se en ökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos myndighetens medarbetare. Arbetsförmedlingen har en enhet som heter Sius som arbetar för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få arbete.

Om undersökningen

Källa: Riksförbundet Attention

Annons