Nästa artikel

  • I augusti avslutas projektet Adhd på jobbet som har bedrivits sedan hösten 2015 av bland annat riksförbundet Attention.

Premium Att ha diagnosen adhd kan medföra utmaningar i vardagen, inte minst på arbetsplatsen. Projektet "Adhd på jobbet" har startats för att stärka positionen på arbetsmarknaden för personer med adhd. Special Nest har pratat med riksförbundet Attention, Arbetsförmedlingen och MISA som tillsammans driver projektet.

Riksförbundet Attention påbörjade Adhd på jobbet i september 2015. Projektet finansieras av medel från Allmänna arvsfonden och syftet är att genom tips, information och strategier förbättra förutsättningarna för vuxna med adhd på arbetsmarknaden. Maria Petersson, som är projektansvarig på Attention, säger att hon önskar att Adhd på jobbet kan bidra med en förståelse kring att adhd kan vara ett annat sätt att fungera på. Och att samhället behöver vara mer flexibelt och anp

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons