Nästa artikel

Riksförbundet Attention vill öka förståelsen för hur personer med adhd upplever arbetslivet. Därför söker man nu svarspersoner som har adhd till projektet ”ADHD på jobbet”.

Riksförbundet Attentions projekt "ADHD på jobbet" har som huvudsyfte att stödja vuxna personer som har adhd i deras arbetsliv och underlätta vardagen genom att ta fram information om funktionsnedsättningen.

Nu genomför man en webbenkät för att personer med adhd ska kunna delge sina erfarenheter och upplevelser genom att svara på 20 stycken enkätfrågor. 

Du som söker kan antingen vara verksam på en arbetsplats, arbetssökande eller företagare. Svaren hanteras anonymt och undersökningen genomförs online

Sista svarsdag är den 7 december.

 

Vid frågor om enkäten eller projektet kan du även vända dig till Maria Peterson hos Riksförbundet Attention på mejladressen maria.peterson@attention-riks.se

 

Kategorier: 
Politik
Annons