Nästa artikel

  • ”Vi upplever i stor utsträckning okunskap som vi hoppas kunna ändra på", säger Jerker Lago, projektledare för Civis.

Premium Öka förståelsen hos arbetsgivare och ta tillvara på förmågorna hos personer med autism. Det är tanken med Specialistbyrån som har startats inom ramarna för projektet Civis i Halmstad.

Specialistbyrån fungerar som ett arbetsintegrerat, socialt företag och har i dagsläget 42 deltagare med autismspektrumtillstånd. – Här får deltagarna jobba på sina styrkor och kompetenser för att sedan kunna nå ut på arbetsmarknaden. I höst kommer vi jobba aktivt på att få igång Specialistbyrån ordentligt, säger projektledaren Jerker Lago. Deltagarna jobbar både individuellt och i grupp utifrån egna mål och intressen. Just nu jobbar en grupp med att utveckla spel och en anna

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons