Nästa artikel

Premium Sociala koder på jobbet kan vara svåra att förstå för de flesta, men kanske i synnerhet för personer med autism. Är det okej att använda vilken kopp som helst i fikarummet? Vad ska man småprata om på rasten? Special Nest berättar om ett nytt projekt som ska hjälpa personer med diagnosen att bättre förstå kluriga sociala regler på jobbet.

Det är inte ovanligt att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt att komma ut och stanna kvar i arbetslivet, vilket Special Nest tidigare har berättat om. I en enkätundersökning, utförd 2016 av riksförbundet Attention och försäkringsbolaget Trygg-Hansa, svarade närmare sex av tio föräldrar till barn med npf att de upplever oro inför sina barns framtida möjligheter på arbetsmarknaden. I samma undersökning konstaterades att sex av tio svenskar med npf sakna

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons