Nästa artikel

  • "Vi kan bli bättre på att inkludera och ta bort kognitiva trösklar på arbetsmarknaden för personer med autism", säger Henrik Fitinghoff, presschef på Samhall.

  • "Vi kan bli bättre på att inkludera och ta bort kognitiva trösklar på arbetsmarknaden för personer med autism", säger Henrik Fitinghoff, presschef på Samhall.

Premium Virtual reality-glasögon för att bekanta sig med en ny arbetsplats och mjukvaruprogram som är npf-anpassade. Det var två idéer som kläcktes under Samhalls och Microsofts innovationsdagar. Målsättningen var att skapa digitala verktyg som kan underlätta för personer med autism att komma in och stanna på arbetsmarknaden.

Evenemanget Innovation Days anordnades i Stockholm i slutet på maj och pågick i sammanlagt 52 timmar. Tre team bestående av personer med kunskap inom allt från design och apputveckling till programmering och autismforskning ägnade tiden åt att kläcka idéer till digitala verktyg som kan underlätta för dem med autismspektrumtillstånd i arbetslivet. Henrik Fitinghoff, presschef på Samhall som arrangerade innovationsdagarna tillsammans med det amerikanska datorföretaget Microsoft, anvä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons