Nästa artikel

  • Kim Talman menar att rekrytering borde kunna ske via artificiell intelligens, AI, för ökad rättvisa.

  • Anna-Maria Olofsgård menar att bemötandet och synsättet på autism är avgörande för att kunna stötta denna grupp av arbetssökande.

  • Eva Sjögren har skrivit en debattartikel för att uppmärksamma att arbetsförmedlare behöver mer kunskap om npf.

  • Under 2022 var 863 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, av dem hade 162 054 individer en funktionsnedsättning som medförde nedsatt arbetsförmåga.

Premium Att vara autistisk och försöka finna en plats i arbetslivet kan vara en stor prövning. Det berättar Eva Sjögren, Anna-Maria Olofsgård och Kim Talman, som samtliga arbetar på Arbetsförmedlingen. När Special Nest intervjuar dem om autism i arbetslivet pekar de på att en mer inkluderande arbetsmiljö och ökad kunskap om npf skulle göra skillnad.

Arbetsförmedlingen, AF, har genomgått flera organisationsförändringar de senaste åren, men på webbplatsen är uppdraget tydligt formulerat: ”att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb” och att ”rusta dem som står långt ifrån arbetsmarknaden” för att förhindra utslagning och öka sysselsättningen. Samtidigt visar Riksförbundet Attentions enkätundersökningar om arbetsmarknaden för personer med neuropsykiatriska funktionsne

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons