Nästa artikel

  • "Det kan fungera mycket bra för en person under praktiken, men det kan uppkomma stress och nervositet på grund av ansvaret när man blir anställd. Då måste vi vara där och stötta", säger SIUS-konsulenten Daniel Wallén.

  • SIUS-konsulenten Daniel Wallén hjälper personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Premium För många med npf-diagnoser är det svårt att komma ut i arbete – och det kan leda till utanförskapskänslor hos individen. Special Nest intervjuar SIUS-konsulenten Daniel Wallén som hjälper personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få ett jobb efter ofta långa perioder utan sysselsättning.

Det är ingen nyhet att personer med neuropsykiatriska diagnoser kan ha det besvärligt med att komma in på arbetsmarknaden. Enligt en undersökning som gjordes 2016 av försäkringsbolaget Trygg Hansa och riksförbundet Attention upplever sex av tio föräldrar till barn med npf-diagnoser stor oro inför barnens möjligheter att få ett jobb i framtiden. Samtidigt visade undersökningen att hela sex av tio personer med diagnoser är utan sysselsättning, vilket leder till utanförskapskänslor

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Lagstöd
Annons