Nästa artikel

  • Boken När samhället blir föräldrar riktar sig till personal som jobbar med placerade barn och unga.

  • Författarna Jennie Linde och Annelie Karlsson har båda lång yrkeserfarenhet av specialpedagogik, lågaffektivt bemötande och npf.

Premium Tusentals barn och ungdomar blir varje år placerade på exempelvis familjehem och HVB-hem, och bland dessa unga är npf-diagnoser överrepresenterade. Jennie Linde och Annelie Karlssons nya bok "När samhället är förälder" innehåller verktygslådan som personalen behöver för att öka chansen att lyckas med vården och stödet.

Mira vinkar glatt mot den klunga av ungdomar som står en bit bort. Hon berättar för sin personal att de ungdomarna är hennes kompisar. Mira styr med bestämda steg mot ungdomarna och hon har inget emot att personalen följer tätt intill. Hon är van vid att ha personal vid sin sida vid utevistelse. När de kommer närmare hinner personalen uppmärksamma små, subtila signaler som vittnar om att ungdomarna inte alls är intresserade av att släppa in Mira i gemenskapen. Gänget visar inte n

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons