Nästa artikel

  • Pedagogen Jennie Linde och psykologen Terese Österholm ledde ett seminarium om metoden lågaffektivt bemötande på konferensen Lågaffektiva Dagarna.

Premium Debatten om lågaffektivt bemötande har gått varm det senaste året. Varför väcker metoden så starka reaktioner? Det handlar om att vilja plocka politiska poänger, anser psykologen Bo Hejlskov Elvén. Det handlar också om missförstånd och bristande implementering, menar psykologen Terese Österholm och pedagogen Jennie Linde, som diskuterade frågan på konferensen Lågaffektiva Dagarna som anordnades i Malmö förra veckan. Special Nest var på plats.

– Det finns lärare som är rädda för att det ska bli rörigt ute i skolorna med lågaffektivt bemötande, men om hela metoden implementeras rätt och skolledningen är kunnig, så kan alla på skolan få en samsyn kring varför de vill arbeta så här, sade Jennie Linde. – Nu har arbetssättet nått ut i skolorna och de har verkligen börjat använda metoden, men ibland kan jag se att metoden blir gisslan för annat missnöje, som organisatoriska brister eller minskade resurser, sade Tere

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons