Nästa artikel

Premium De senaste åren har det pratats mycket om lågaffektivt bemötande. Nu kommer den första boken som steg för steg visar hur en verksamhet kan gå från kunskap om metoden till att få samtliga medarbetare att tillämpa den i vardagen. Special Nest har intervjuat bokens författare Jeanette Johansson Ånmark.

Föreställ följande situation. På en arbetsplats inom vård- och omsorgsområdet beslutas att personalen ska börja använda lågaffektivt bemötande. De anställda får genomgå en extern utbildning om metoden, men utbildningen är inte obligatorisk. Vissa uteblir på grund av sjukdom, andra för att de har andra arbetsuppgifter att beta av. Någon månad senare försöker en del av personalgruppen arbeta lågaffektivt i mötet med brukarna, medan flera – de som inte genomgick utbildningen

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons