Nästa artikel

  • "Vi lyfter de här eleverna på helt andra sätt i dag, inte bara i elevvårdshälsoteamet utan också genom anpassningar innan de kommer dit", säger Ann Lundstedt apropå att personalen på Djurgårdsskolan har genomgått en npf-utbildning.

Premium Gemensamt språk, bättre bemötande och mer kunskap. På Djurgårdsskolan har personalen på lågstadiet och grundsärskolan gått en kurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen har redan gett resultat i verksamheten.

En grupp lärare, förskollärare, barnskötare och elevassistenter sitter i ett rum och tittar på en film som handlar om personers upplevelser av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är hösten 2016 på Djurgårdsskolan i Eskilstuna. Under drygt ett år har ett fyrtiotal anställda från lågstadiet och grundsärskolan genomgått en distansutbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättning, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det var specialpedagogen Victoria Trübe

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons