Nästa artikel

Nu i december drar Autism- och Aspergerförbundet igång projektet e-autism. Genom att erbjuda en gratis webbutbildning hoppas man öka kunskapen om autism i skolor och på LSS-boenden.

– Vi har under lång tid sett att bristen på kunskap om autism är stor runt om i landet. Det har IVO (inspektionen för vård och omsorg) också konstaterat. I LSS-boenden, till exempel, är personalens kompetens för att möta målgruppen lägre än på äldreboenden, säger projektledare Mats Jansson.

De huvudsakliga frågorna som webbutbildningen ska besvara är ”vad är autism?” och ”hur kan jag förstå autism?”.
Behovet av information är omfattande, enligt Mats Jansson. Saknar personalen grundläggande kunskap om autism är risken stor för feltolkningar och missförstånd. Okunnig personal innebär också risker för den som har autism.

– Det kan leda till problemskapande situationer och i förlängningen till tvingande och begränsande åtgärder från personalen, säger Mats Jansson.

 

Unik webbsatsning
Projektet e-autism är det första i sitt slag i Sverige. Den kostnadsfria webbaserade kursen tas fram för alla som vill och behöver lära sig grunderna.

– Det finns så mycket information om autism på nätet i dag. Tanken är att samla allt i en webbutbildning, där vi i ett antal korta och lättillgängliga avsnitt går igenom olika delar av autism. Det finns några riktade webbkurser, men ingen som är så här bred. Det känns väldigt spännande, säger Mats Jansson.

Utbildningen riktar sig framför allt till den som är ny på jobbet, till timvikarier och andra som kommer i kontakt med autism i någon form. Men även privatpersoner ska kunna ha glädje av utbildningen.

– Kanske befinner man sig i en ny familjekonstellation där man behöver lära sig om autism, eller har mött en partner med autism, säger Mats Jansson.

 

Praktiskt och interaktiv utbildning
Webbutbildningen tas fram under det kommande året. Mats Jansson säger att han har ”huvudet fullt av idéer”, och berättar att kursen ska vara praktisk och interaktiv med filmklipp, intervjuer och reflekterande frågor. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna skriva ut ett intyg på att man gått grundkursen.

– Vi har inspirerats av Demenscentrum, som på bara några år har nått ut till cirka 70 000 personer med e-utbildningen Demens ABC, som används ute på demensboenden. Vi hoppas få till något liknande, att verksamheterna själva kommer att efterfråga utbildningen, säger Mats Jansson.

 

Rådfrågar LSS-boenden
En viktig del i arbetet med att ta fram webbutbildningen är att stämma av med bland annat LSS-boenden, korttidsboenden och skolor, så att kursen lever upp till de behov som finns.

– Kursens innehåll blir en kombination av vad vi inom förbundet tycker är viktigt att man har med sig och de frågeställningar som personal ute i verksamheterna möter, säger Mats Jansson.

Lanseringen är planerad till senhösten 2016.

E-AUTISM

  • Autism- och Aspergerförbundet startar i december 2015 projektet E-autism för att öka kunskapen om autism.
  • En kostnadsfri, webbaserad grundutbildning om autism ska tas fram.
  • Målgruppen är huvudsakligen personal på skolor, LSS-boenden, korttidsboenden och gruppbostäder, men även privatpersoner och andra som kommer i kontakt med personer med autism ska kunna ha nytta av utbildningen.
  • Projektet löper över ett år och finansieras av Postkodstiftelsen.
  • Lansering är planerad till hösten 2016.
Annons