Nästa artikel

  • "Vi kan konstatera att tvångs- och begränsningsåtgärderna har ökat och att tvångs- och begränsningsåtgärder har ett samband med att personal och föreståndare inte har relevant kompetens", säger Lennart Wennberg på IVO.

  • Nu har Socialstyrelsen överlämnat sitt förslag om kompetenslyft för personal på LSS-bostäder till socialdepartementet och regeringen, säger Kristina Lindholm på Socialstyrelsen.
  • I rapporten Vad har IVO sett 2020? framgår att antalet otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden har ökat.

Premium I höstas skrev Special Nest om de missförhållanden på LSS-boenden som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hade sett under 2019. IVO-rapporten och olika mediegranskningar ledde till att Socialstyrelsen fick i uppdrag att kartlägga personalens kompetens. Nu är rapporten klar och i den föreslås ett kompetenslyft. Lennart Wennberg på IVO är hoppfull, trots att de otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärderna har fortsatt att öka under 2020.

– Vi kan konstatera att tvångs- och begränsningsåtgärderna har ökat och att dessa har ett samband med att personal och föreståndare inte har relevant kompetens. Vi ser tyvärr ofta att upp emot hälften av personalen på LSS-boenden inte har någon grundutbildning över huvud taget, trots att de arbetar med personer som har stora funktionsnedsättningar, säger Lennart Wennberg till Special Nest. Lennart Wennberg är inspektör på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt nationel

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons