Nästa artikel

  • Eva Borgström är intressepolitisk samordnare på Riksförbundet FUB.

  • Ulla Adolfsson är ordförande för Autism- och Aspergerförbundet.

  • Bristen är som störst på gruppbostäder där totalt 118 kommuner uppger ett underskott.

  • Ulrika Bensköld är utredare på Boverket.

Premium Totalt 124 kommuner har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning, visar Boverkets siffror. "Det borde verkligen vara möjligt för kommunerna att åtminstone på ett ungefär räkna fram behovet och planera bättre", säger Ulla Adolfsson, ordförande för Autism- och Aspergerförbundet.

Utvecklingen går åt rätt håll men fortfarande råder en betydande brist på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning, enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som publicerades i maj. Mellan 2014 och 2018 var det allt fler kommuner som rapporterade ett underskott på de boendeformer som ingår i LSS, det vill säga gruppbostäder, servicebostäder och särskilt anpassade bostäder. Nu har den negativa trenden brutits – sedan 2018 är det färre kommuner

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons